Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vạn Phúc - Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2
Địa chỉ: Thửa đất số 1903, tờ bản đồ số DC11.2, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0931775772    E: vanphuc2@hoanmy.com
Số GCNĐKDN: 3701154518-001,  ngày Cấp: 04/10/2013,  nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

10-07-2019

Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2 thực hiện kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

500 – Lỗi hệ thống mạng – Đã có lỗi phát sinh trong quá trình tải trang – Vui lòng thử lại sau 30 giây

Trở về Trang chủ