Là một trong những chuyên khoa chính của bệnh viện. Hàng năm, Khoa nội tổng quát tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân. Bên cạnh đó, được sự bảo trợ về mặt chuyên môn khám chữa bệnh và cập nhật kiến thức y khoa liên tục của Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ và các bệnh viện thành viên cùng các Bệnh viện đầu ngành Tp.HCM, khoa luôn đi đầu trong việc ứng dụng các phương pháp điều trị nội khoa mới nhất. Khoa cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, dịch vụ nội trú và ngoại trú.

Tin tức chuyên khoa