Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vạn Phúc - Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2
Địa chỉ: Thửa đất số 1903, tờ bản đồ số DC11.2, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0931775772    E: vanphuc2@hoanmy.com
Số GCNĐKDN: 3701154518-001,  ngày Cấp: 04/10/2013,  nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.

Giá Trị Cốt Lõi

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi:

Tất cả vì bệnh nhân
Cam kết hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh

Tinh thần tự chủ
Tiên phong thực hiện cam kết với tinh thần trách nhiệm vượt trội

Không ngừng đổi mới
Luôn nỗ lực nâng cao và không ngừng cải tiến để đạt kết quả trên mong đợi của người bệnh

Liêm minh chính trực
Tuân thủ nguyên tắc, trung thực và luôn tuân theo lẽ phải

Hợp tác chặt chẽ
Tôn trọng và đề cao giá trị mỗi con người trong tổ chức