Tầm Nhìn - Vision
Trở thành hệ thống tư nhân cung cấp dịch vụ y tế uy tín hàng đầu tại Việt Nam, được cộng đồng công nhận.

To become the leading and the most reputable private healthcare provider in Vietnam and be well-recognised by community.

Sứ Mệnh - Mission
Tại Hoàn Mỹ, tất cả những gì chúng ta làm là để mang đến dịch vụ y tế tốt nhất cho cộng đồngcải thiện môi trường y tế địa phương

At Hoàn Mỹ, all our efforts are for providing the best healthcare services for community and improving the local healthcare environment.