Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vạn Phúc - Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2
Địa chỉ: Thửa đất số 1903, tờ bản đồ số DC11.2, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0931775772    E: vanphuc2@hoanmy.com
Số GCNĐKDN: 3701154518-001,  ngày Cấp: 04/10/2013,  nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.

LỚP HỌC TIỀN SẢN NGÀY 25/04/2021: "THAI KỲ KHỎE MẠNH VÀ HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH TOÀN DIỆN" | Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

LỚP HỌC TIỀN SẢN NGÀY 25/04/2021: "THAI KỲ KHỎE MẠNH VÀ HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH TOÀN DIỆN"