Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vạn Phúc - Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2
Địa chỉ: Thửa đất số 1903, tờ bản đồ số DC11.2, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0931775772    E: vanphuc2@hoanmy.com
Số GCNĐKDN: 3701154518-001,  ngày Cấp: 04/10/2013,  nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ VẠN PHÚC 2 TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG THEO YÊU CẦU

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ VẠN PHÚC 2 TRIỂN KHAI DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG THEO YÊU CẦU

Tiêm chủng tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

Xem chi tiết