Khám sức khỏe cho hơn 2000 công nhân Công ty TNHH Giày Kim Xương VN

Khám sức khỏe cho hơn 2000 công nhân Công ty TNHH Giày Kim Xương VN

Kiểm tra sức khỏe tổng quát cho nhân viên Công ty TNHH GIÀY Kim Xương Việt Nam

Xem chi tiết